Top 6 chiến lược giao dịch quyền chọn năm 2022

Top 6 chiến lược giao dịch quyền chọn năm 2022

Chênh lệch tháng dương lịch là giao dịch liên quan đến việc mua và bán các hợp đồng quyền chọn gắn với cùng một loại tài sản cơ bản nhưng có ngày đáo hạn và rủi ro được “dàn trải” giữa các loại hợp đồng. Chiến lược này còn được gọi là time spread (chênh lệch thời gian).

6 chiến lược giao dịch quyền chọn năm 2022


Hãy xem xét hai biến thể của chiến lược này: theo chiều ngang và theo đường chéo.

Đầu tiên, chênh lệch theo chiều ngang là chênh lệch giữa các hợp đồng có cùng mức giá thực hiện nhưng ngày đáo hạn khác nhau.

Thứ hai, chênh lệch theo đường chéo là chênh lệch giữa các hợp đồng có giá thực hiện khác nhau và ngày đáo hạn khác nhau.

Chiến lược 1: Chênh lệch theo chiều ngang

Chênh lệch theo chiều ngang bằng quyền chọn mua (horizontal call spread) là loại hình chênh lệch tháng dương lịch chỉ liên quan đến quyền chọn mua và các hợp đồng có cùng mức giá thực hiện.

Tương tự, chênh lệch theo chiều ngang bằng quyền chọn bán (horizontal put spread) là loại hình chênh lệch tháng dương lịch chỉ liên quan đến quyền chọn bán và các hợp đồng có cùng mức giá thực hiện.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, bán quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 01/03 với giá 90 và mua quyền chọn mua ABC đáo hạn 01/04 với giá 90.)

Chiến lược 2: Chênh lệch theo đường chéo

Chênh lệch theo đường chéo bằng quyền chọn mua (diagonal call spread) là loại hình chênh lệch tháng dương lịch chỉ liên quan đến quyền chọn mua và các hợp đồng có cùng mức giá thực hiện.

Tương tự, đầu cơ theo đường chéo bằng quyền chọn bán (diagonal put spread) là loại hình chênh lệch tháng dương lịch chỉ liên quan đến quyền chọn bán và các hợp đồng có cùng mức giá thực hiện.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, bán quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 01/03 với giá 90 và đồng thời mua quyền chọn mua ABC đáo hạn 01/04 với giá 95.)

Khi nào nên sử dụng chiến lược này

Chung quy lại, đây là vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro.

Lệnh bán khống vô căn cứ (không được bảo đảm) một quyền chọn sẽ cần ký quỹ lớn và quyền chọn mua không được bảo đảm có thể trói buộc (tie up) một phần đáng kể vốn khả dụng của bạn và hao mòn giá trị theo thời gian nếu nó không sinh lời.

Chênh lệch tháng dương lịch cho phép trader kiếm lời dựa trên việc hao mòn giá trị theo thời gian mà không yêu cầu mức ký quỹ lớn và cũng không phải chịu quá nhiều rủi ro.

Sự khác biệt giữa chênh lệch theo chiều ngang và theo đường chéo phụ thuộc vào việc liệu trader có dự đoán rằng tài sản cơ bản sẽ chuyển động trong khoảng thời gian giữa ngày đáo hạn hợp đồng thứ nhất và thứ hai hay không.

Đầu cơ theo chiều dọc

Bạn kỳ vọng tài sản chuyển động theo một hướng nào đó?

Chênh lệch theo chiều dọc là một chiến lược liên quan đến việc mua và bán các hợp đồng:

  • cùng loại
  • cùng ngày đáo hạn
  • cùng một loại chứng khoán cơ bản
  • giá thực hiện khác nhau

Chiến lược 3: Đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán (Bear Put Spread)

Chiến lược đầu cơ giá xuống này liên quan đến việc mua các quyền chọn bán và bán số lượng quyền chọn bán tương ứng với mức giá thực hiện thấp hơn.

Các hợp đồng dựa trên cùng một tài sản cơ sở và có cùng ngày đáo hạn. Chiến lược này sẽ dẫn đến một khoản phí quyền chọn, có nghĩa là một khoản chi phí trả trước, bởi vì các quyền chọn bạn mua sẽ đắt hơn những quyền chọn được bán.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, cùng lúc mua quyền chọn bán ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 83 và bán quyền chọn bán ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 82.)

Chiến lược 4: Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua (Bull Call Spread)

Chiến lược đầu cơ giá lên này liên quan đến việc mua các quyền chọn mua và bán số lượng quyền chọn mua tương ứng với mức giá thực hiện cao hơn.

Các hợp đồng dựa trên cùng một tài sản cơ sở và có cùng ngày đáo hạn. Chiến lược này sẽ dẫn đến một khoản phí quyền chọn, có nghĩa là một khoản chi phí trả trước, bởi vì các quyền chọn bạn mua sẽ đắt hơn những quyền chọn bạn bán.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, cùng lúc mua quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 87 và bán quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 88.)

Khi nào nên sử dụng chiến lược này

Nói chung, thực hiện các chiến lược này để đặt cược vào hướng đi của giá tài sản cơ sở khi bạn có sự tin tưởng hợp lý về mức độ chuyển động của nó.

Khi bạn kiếm chênh lệch từ việc mua một quyền chọn bằng việc bán một quyền chọn với mức giá gần giá thực hiện, bạn sẽ giới hạn lợi nhuận của mình – đồng thời cũng giới hạn thua lỗ.

Bạn toàn quyền xác định mức giá thực hiện khi bán các hợp đồng. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là sử dụng mức giá thực hiên gần với mức giá kỳ vọng của bạn ở thời điểm đáo hạn.

Long Straddles và Strangles

Bạn nghĩ thị trường sắp tới sẽ rung lắc mạnh? Khi các nhà giao dịch dự kiến những ngày trồi sụt ở phía trước, họ thường cấu trúc các vị thế bằng chiến lược straddles hoặc strangles để kiếm lời từ các chuyển động của thị trường.

Mặc dù các chiến lược này có khả năng mang lại lợi nhuận không giới hạn nếu giá của tài sản cơ sở chuyển động mạnh theo một trong hai hướng, nhà giao dịch có thể mất hầu hết (hoặc tất cả) phí quyền chọn (giá mua) nếu thị trường đi ngang.

Bạn có thể giảm chi phí bằng cách mua các hợp đồng sắp đáo hạn, nhưng khi đó, giá của tài sản cơ bản sẽ có ít thời gian hơn để di chuyển.

Những hợp đồng có nhiều thời gian hơn cho đến khi đáo hạn sẽ có giá đắt hơn một chút, nhưng song song với đó, bạn sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn.

Chiến lược 5: Long Straddle

Chiến lược long straddle liên quan đến việc đồng thời mua hợp đồng quyền chọn mua và bán số lượng hợp đồng quyền chọn mua tương đương, sử dụng các hợp đồng quyền chọn tiền tệ.

Các quyền chọn này gắn với cùng một loại tài sản cơ sở với cùng một ngày đáo hạn.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, cùng lúc mua quyền chọn bán ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 85 và mua quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 85.)

Chiến lược 6: Long Strangle

Chiến lược long strangle liên quan đến việc đồng thời mua hợp đồng quyền chọn bán đang lỗ và một số lượng hợp đồng quyền chọn mua đang lỗ tương đương, gắn với cùng một loại tài sản cơ sở với cùng ngày đáo hạn.

Nó có cùng mục tiêu (biến động/di chuyển) như straddle nhưng sẽ cần ít vốn hơn vì các quyền chọn đều đang lỗ.

Dẫu vậy, long strangle là chênh lệch giá ghi nợ, do đó sẽ trader sẽ phải chịu chi phí trả trước và sự suy giảm theo thời gian sẽ ăn mòn phí quyền chọn nếu không có biến động/chuyển động về giá.

(Ví dụ: Khi cổ phiếu ABC giao dịch ở mức 85, cùng lúc mua quyền chọn bán ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 80 và mua quyền chọn mua ABC đáo hạn ngày 1/3 với giá thực hiện 95.)

Khi nào nên sử dụng chiến lược này

Nói chung, các chiến lược này được sử dụng để kiểm thử và kiếm lời khi triển vọng thị trường biến động.

Bất kể giá của tài sản cơ bản chuyển động theo hướng nào thì đều có cơ hội thu được lợi nhuận – nếu nó chuyển động đáng kể.

Giờ đây bạn đã hiểu những công cụ trong giao dịch quyền chọn, làm thế nào để quyết định bạn nên sử dụng công cụ nào.

Những điều cần xem xét khi giao dịch quyền chọn

Hãy nghĩ về các điều kiện hiện tại và triển vọng thị trường. Những yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến bước đi tiếp theo của bạn:

Bây giờ hay Sau này?

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí đặt cược vào hướng đi của tài sản bằng chiến lược chênh lệch tháng dương lịch. Khi bạn theo đuổi chiến lược này, đặt cược của bạn là trung lập trong ngắn hạn. Và chuyển động thị trường sẽ chỉ có ảnh hưởng sau khi hết hạn quyền chọn có ngày đáo hạn ngắn hơn.

Lên hay Xuống?

Bạn lạc quan hay bi quan về hướng đi của giá tài sản cơ bản?

Nếu bạn dự báo giá tăng lên, hãy cân nhắc chiến lược đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua (bull call spread).

Nếu bạn dự đoán giá giảm xuống, hãy tính đến việc áp dụng chiến lược đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán (bear put spread).

Không giống lệnh mua hoặc bán khống vô căn cứ (naked call or put), những chiến lược đầu cơ chênh lệch này cho phép bạn vẫn có thể bày tỏ lập trường về hướng đi của tài sản, trong khi chịu mức phí quyền chọn thấp hơn.

Dừng lại hay Tiếp tục?

Bạn dự kiến sẽ có một khoảng thời gian bất ổn, có thể dẫn đến biến động thị trường nhiều hơn bình thường?

Bất kể hướng đi của thị trường, các chiến lược long straddle và strangle mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lời từ thị trường này.

Các chiến lược giao dịch quyền chọn

Mặc dù các chiến lược giao dịch quyền chọn này khá đơn giản nhưng chúng có thể giúp một nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, chúng không phải là không có rủi ro.

Điều quan trọng là bạn cần sử dụng phần mềm mô phỏng giao dịch và bắt đầu một cách chậm rãi, thận trọng.

Ngay cả những trader kỳ cựu nhất cũng “đổ mồ hôi” khi thị trường bất ngờ chuyển hướng. Vì vậy, bạn chỉ nên tham gia vào giao dịch một khi hiểu rõ rủi ro và biết giới hạn của mình.

Điều gì có thể làm tăng cơ hội thành công trong bất kỳ điều kiện thị trường nào?

  • kỷ luật
  • kiên nhẫn
  • khả năng thích ứng

Các chiến lược quyền chọn cơ bản này mang đến cho bạn nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận cho dù thị trường đang giảm giá hay tăng giá, biến động hay đi ngang.

Bất kể lựa chọn chiến lược nào, bạn phải hiểu mục đích cơ bản của giao dịch và đảm bảo nó phù hợp với sự nhạy bén với thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Sử dụng chênh lệch trong giao dịch quyền chọn, cho dù bạn bảo hộ bằng giá thực hiện, ngày đáo hạn hay cả hai, giúp hạn chế rủi ro và có khả năng thích ứng với hầu hết mọi loại điều kiện thị trường. Tuy nhiên, chỉ biết cách cấu trúc các chênh lệch quyền chọn là chưa đủ.Apphay

Tôi là Lê Quản trị viên trang Apphay.net cũng có niềm yêu thích khám phá nhanh các app ứng dụng hay trên PC và điện thoại

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn