Top 20 ứng dụng luyện nói tiếng Anh cho người mới

Top 20 ứng dụng luyện nói tiếng Anh cho người mới

Duolingo ứng dụng luyện nói tiếng Anh hay 

Đặc điểm: Duolingo là một ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí, với nhiều bài tập tương tác và bài kiểm tra để giúp người dùng nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình.

ứng dụng luyện nói tiếng ANh


Tính năng: Đưa ra các bài tập luyện nói để người dùng cải thiện phát âm và khả năng giao tiếp.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo

iOS: https://apps.apple.com/us/app/duolingo-language-lessons/id570060128

Babbel

Đặc điểm: Babbel là một ứng dụng học ngôn ngữ trực tuyến, cung cấp các bài học từ cơ bản đến nâng cao để giúp người dùng phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói để người dùng có thể luyện tập phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.en&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/babbel-learn-languages/id829587759

Rosetta Stone

Đặc điểm: Rosetta Stone là một ứng dụng học ngôn ngữ toàn diện, cung cấp các bài học phát âm và luyện nói, giúp người dùng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giọng nói và phát âm chuẩn, giúp người dùng cải thiện phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer

iOS: https://apps.apple.com/us/app/rosetta-stone-learn-languages/id435588892

Busuu

Đặc điểm: Busuu là một ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí, cung cấp các bài học từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp giữa các bài kiểm tra và các bài tập luyện nói để giúp người dùng phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giọng nói chuẩn, giúp người dùng cải thiện phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc&hl=en_US

Hello English

Đặc điểm: Hello English là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các bài học về từ vựng, ngữ pháp và phát âm để giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giọng nói chuẩn, giúp người dùng cải thiện phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CultureAlley.japanese.english&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/hello-english-learn-english/id1046131962

Lingoda

Đặc điểm: Lingoda là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các khóa học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giáo viên bản ngữ để người dùng có thể luyện tập phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingoda.android&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/lingoda-online-language-school/id1393809506

English Central

Đặc điểm: English Central là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các bài học phát âm và luyện nói, giúp người dùng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giọng nói chuẩn, giúp người dùng cải thiện phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishcentral.android&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/englishcentral-learn-english/id390819462

Tandem

Đặc điểm: Tandem là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cho phép người dùng kết nối với người nói tiếng Anh khác để trao đổi ngôn ngữ và luyện nói.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với người bản ngữ, giúp người dùng cải thiện phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tandem&hl=en_US

Rosetta Stone

Đặc điểm: Rosetta Stone là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các khóa học tiếng Anh với phương pháp học trực quan và ngữ cảnh, giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giọng nói chuẩn và luyện phát âm, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/learn-languages-rosetta-stone/id435588892

SpeakNow

Đặc điểm: SpeakNow là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các khóa học tiếng Anh với phương pháp học trực tuyến và giáo viên bản ngữ, giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giáo viên bản ngữ, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát âm tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speaknow.android&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/speaknow-live-english-lessons/id1449641198

Pimsleur

Đặc điểm: Pimsleur là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các khóa học tiếng Anh với phương pháp học thông qua luyện nói và luyện nghe, giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với các câu hỏi và trả lời thực tế, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát âm tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simonandschuster.pimsleurapp&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/pimsleur-learn-language-fast/id1439897832

Tandem

Đặc điểm: Tandem là một ứng dụng kết nối người học tiếng Anh với những người nói tiếng Anh bản ngữ, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp và nghe tiếng Anh.

Tính năng: Cung cấp chức năng chat voice và video để người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với những người nói tiếng Anh bản ngữ, hỗ trợ người dùng nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tandem&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/tandem-language-exchange/id959001619

HelloTalk

Đặc điểm: HelloTalk là một ứng dụng kết nối người học tiếng Anh với những người nói tiếng Anh bản ngữ, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp và nghe tiếng Anh.

Tính năng: Cung cấp chức năng chat voice và video để người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với những người nói tiếng Anh bản ngữ, hỗ trợ người dùng nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotalk&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/hellotalk-chat-meet-language/id557130558

Busuu

Đặc điểm: Busuu là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, cung cấp các khóa học tiếng Anh với phương pháp học trực tuyến và giáo viên bản ngữ, giúp người dùng nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tính năng: Cung cấp các bài tập luyện nói với giáo viên bản ngữ, giúp người dùng cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát âm tiếng Anh.

Link download:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/busuu-learn 

Apphay

Tôi là Lê Quản trị viên trang Apphay.net cũng có niềm yêu thích khám phá nhanh các app ứng dụng hay trên PC và điện thoại

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn